The River Noble: AMBER - แปลงที่ 3 | ANEW
The River Noble
AMBER
3
ติดริมน้ำ
4.8 ล้านบาท
พื้นที่ใช้สอย
186 ตร.ม.
จำนวนห้องน้ำ
3 ห้อง
จำนวนห้องนอน
3 ห้อง
จำนวนห้องนั่งเล่น
3 ห้อง
จำนวนห้องรับแขก
3 ห้อง
ตกแต่งสวนภายนอกบ้าน
ติดตั้งแอร์ 2 ตัว
ติดตั้งแท็งค์น้ำ
ติดตั้งหลังคา
ติดตั้งประตู
ติดตั้งหน้าต่าง
ที่จอดรถในร่ม จอดรถได้ 2 คัน
ทอสอบ ทอสอบทอสอบทอสอบทอสอบทอสอบ
พื้นที่ซักล้างภายนอก พื้นที่ซักล้างภายนอก
แปลนชั้น 2 test test
แปลนชั้น 2 ทดสอบบบบบบบ
แปลนชั้น 2

*ทดสอบหมายเหตุ **ทดสอบ ทดสอบ

ขนาดที่ดิน
65.4 ตร.วา
พื้นที่ใช้สอย
185 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน
65.4 ตร.วา
ขนาดที่ดิน
65.4 ตร.วา
ขนาดที่ดิน
65.4 ตร.วา
พื้นที่ใช้สอย
185 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย
185 ตร.ม.

*หมายเหตุ **ทดสอบหมายเหตุแบบยาวๆๆทดสอบหมายเหตุแบบยาวๆๆทดสอบหมายเหตุแบบยาวๆๆทดสอบหมายเหตุแบบยาวๆๆทดสอบหมายเหตุแบบยาวๆๆทดสอบหมายเหตุแบบยาวๆๆทดสอบหมายเหตุแบบยาวๆๆทดสอบหมายเหตุแบบยาวๆๆทดสอบหมายเหตุแบบยาวๆๆ