The River คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณโดดเด่น ด้านธรรมาภิบาล | ANEW
The River คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณโดดเด่น ด้านธรรมาภิบาล
18/10/19

เอนิว เอสเตท นำทีมโดย คุณวิทวัส วัฒนธรรม (กรรมการบริหาร) รับรางวัลประกาศเกียรติคุณโดดเด่น “ด้านโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีธรรมาภิบาล”

รางวัลได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มี คุณนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบรางวัลให้