The River ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย | ANEW
The River ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
29/10/22 to 30/10/22

"สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ" กลุ่มลูกบ้านและโครงการ THE RIVER UBON ร่วมกับ บจก.ชูสินคอนกรีต ร่วมปันน้ำใจมอบน้ำดื่มและผ้าห่มจำนวน 420 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวอุบลราชธานี